Persoonlijke leiderschap, ontwikkeling en effectiviteit

Bij persoonlijke ontwikkeling gaat het om bewustwording

Het gaat om inzicht krijgen en het (h)erkennen van het eigen gedrag, functioneren en resultaten, om zelfvertrouwen en zelfwaardering, om het stellen van grenzen en prioriteiten en om het maken van keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid in de gewenste richting.

Voorbeeldvragen voor persoonlijke coaching kunnen zijn:

  1. Ik weet niet zo goed meer wat ik wil en waar ik zin in heb. Hoe krijg ik weer richting?
  2. Ik krijg een nieuw baan maar ben bang dat ik de proefperiode niet ga halen. Hoe kom ik van mijn angst af? 
  3. Ik heb het gevoel dat ik mijn werk/privé balans kwijt ben. Hoe kan ik dit weer krijgen?
  4. Ik heb het gevoel dat ik in mijn leven/werk stil sta. Hoe kom ik weer in beweging?
  5. Ik heb vaak grote plannen maar hak vaak tussendoor af. Hoe kan ik dit afleren?
  6. Mijn leven voelt zinloos en hopeloos. Het lijkt wel alsof niets lukt. Mijn werk niet, mijn privéleven niet. Hoe zie ik weer het licht?

 

Aan de hand van jouw persoonlijke behoeften, wensen en vragen stel ik speciaal voor jou een traject op maat samen. 

Ik help je inzicht te krijgen in je gedrag en in de interne en externe factoren die tot je huidige ongewenste situatie hebben geleid. Welke patronen, belemmeringen en weerstanden spelen in je situatie een rol?  Hoe kun je deze naar effectief gedrag omzetten? Wie zijn je helpers?  Vervolgens help ik je om datgene wat voor verbetering nodig is te identificeren en eigen te maken.

Kosten: na intake

Zijn de kosten aftrekbaar?

In sommige gevallen is coaching aftrekbaar. Bijvoorbeeld als het met je inzetbaarheid in werk te maken heeft. Op de website van de belastingdienst kun je uitgebreid lezen of je recht hebt op aftrekbare kostenposten. Ga naar: www.belastingdienst.nl