Ook in Corona tijd
Blendend. Fysiek. Online. Veilig.
Ook in Corona tijd
Blendend. Fysiek. Online. Veilig.

Ons Coronabeleid

Sessies kunnen online en/of waar mogelijk fysiek gehouden worden.

Fysieke sessies

In achtneming van de corona maatregelen:

 • Zorgen we ervoor dat op locatie zowel mondkapjes, desinfecterende hand gel en desinfecterende doekjes aanwezig zijn.
 • Participanten worden gevraagd of ze zich ziek voelen en bij verkoudheidsverschijnselen mag iemand helaas niet meedoen.
 • We houden fysieke sessies alleen waar het mogelijk is om de 1,5 meter afstand te houden.

Online sessies

 • Er wordt gebruik gemaakt van Zoom.
 • Participanten ontvangen een link en instructies hoe zij zich voor de sessie aan kunnen melden.
 • Via Zoom is het mogelijk om zowel alleen als in groepjes aan de sessie mee te doen.
 • Ook is het mogelijk om oefeningen, quizjes, groepswerk, chatten en veel meer te doen. Zo is een sessie via Zoom veel te vergelijken met een fysieke sessie.

Voor fysieke sessies volgen we daarbij het door de NOBRA in samenwerking met Letsgoactive training groep ontwikkeld protocol met stappen en aandachtspunten om toch te kunnen trainen in een 1,5 meter samenleving. Het protocol is zowel in het Nederlands als in het Engels te raadplegen.

Hier lees je daar meer over, en kunt u zelf het protocol en andere materialen downloaden.
(Bron: NOBTRA website)

Trainingen zijn weer toegestaan:

Na het laatste besluit van de overheid van 19 mei jl. zijn de regels omtrent samenkomsten en groepsvorming verruimd vanaf 1 juni. Per die datum mogen er binnen maximaal 30 personen in een ruimte zijn, mits zij 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.

Dat betekent dat binnen die beperkingen opleidingen en trainingen gegeven kunnen worden.

Deze tekst is letterlijk overgenomen uit de correspondentie met het ministerie van EZB.
Kijkt u voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Aandachtspunten:

 • Als branche en beroeps organisatie hebben we een protocol opgesteld (“Protocol Veilig trainen – NOBTRA”) waarin wordt omschreven hoe onze sector de bedrijfsvoering zodanig inricht dat daarmee aan de geldende maatregelen van de Rijksoverheid en RIVM-gezondheidsadviezen voldaan kan worden door alle stakeholders. Dit protocol draagt bij aan een versterkt vertrouwen van personeel, klanten, leveranciers en andere belanghebbenden om trainingen op een veilige en gezonde wijze te geven in een 1,5 meter samenleving.
  Wij zullen dit protocol veilig trainen ook updaten en aan alle betrokkenen toesturen bij wijzigingen
 • De overheid beschouwt de ingediende protocollen als een afspraak van de desbetreffende branche en geven geen formele goed- of afkeuring, wel advies en ondersteuning, zodat de protocollen goed aansluiten bij de gezondheidsadviezen. De sector trainingen kan vervolgens zelf het protocol vaststellen en is zelf verantwoordelijk voor naleving van het protocol.
 • Belangrijk is te benadrukken dat een vastgesteld protocol geen vervanging is van de geldende wet- en regelgeving, waaronder de noodverordening. De verantwoordelijke overheidsinstanties zullen dus handhaven op basis van wet- en regelgeving en niet op basis van dit protocol. Het hebben van een protocol alleen betekent nog niet dat er toestemming is voor de sector om weer volledig zonder beperkingen open te gaan.”

Protocol Veilig Trainen – in de 1,5 meter economie

De laatste versie van het protocol kunt u hier downloaden (pdf)