Gelijkheid, Diversiteit & Inclusie

Zit uw organisatie met vraagstukken rondom inclusie en diversiteit? Wat betekent dit? Wat zijn daar de voordelen en nadelen van?

Wat zijn de mogelijke belemmerend factoren? Hoe ga je daarmee om? Maar ook, hoe pak je het praktisch aan? Zoekt u iemand die meekijkt, meedenkt of zelfs meewerkt? Met mijn professionele kwalificaties, netwerk en ervaringsdeskundigheid ondersteun ik u graag met deze vraagstukken.

Diverse en Inclusieve organisaties

Je zit met vragen over hoe je organisatie inclusiever en diverse te maken? Daar kan ik je in ondersteunen.

Advies nodig voor uw organisatie of project?

Hulp bij uw project voor een inclusieve maatschappij?

Deelname aan werk en maatschappij

Jouw organisatie werkt aan de volwaardiger deelname van nieuwe Nederlanders of van mensen met een uitkering aan de arbeidsmarkt en in de maatschappij.

Ik help je graag om het gat dat tussen wat aan de ene kant deelnemers te bieden hebben en aan de andere kant de kansen die er zijn te dichten. Op naar participatie, scholing of werk. En daarmee op naar het efficiënter realiseren van je organisatiedoelen.

Inspiratie, activatie en begeleiding voor het juiste duwtje in de rug.

Ik inspireer, motiveer en coach deelnemers om stappen te zetten naar een zinvol doel. En naar financiële zelfredzaamheid. Zodat zij van hun eigen talenten profiteren én de maatschappij ook.

Zo heb ik het gedaan

Hoe kun je deelnemers inspireren én activeren om (weer) mee te doen?

Zeker als zij door lang niet gewerkt te hebben of doordat ze uit het buitenland afkomstig zijn niet (meer) weten wat voor kansen er in Nederland voor hen zijn?

Met deze inspiratiesessies help ik daar een handje bij.

Naar zelfsturend vermogen en persoonlijk leiderschap

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Maar ook wat ga ik doen en hoe bereik ik stapsgewijs mijn doelen? 

Met deze vragen en meer gaan we in deze coachend training aan de slag.

Sterk naar werk

Wat voor werk kan en wil ik? Hoeveel moet ik minimaal verdienen en waarom? Waar ga ik op zoek naar werk? Hoe stel ik een effectief cv op? Hoe bereid ik me voor op een gesprek? Hoe blijf ik aan het werk?

Met deze vragen en meer gaan we in deze begeleidingstraject aan de slag.

Voor wie

Organisaties die werken aan de volwaardiger deelname aan de arbeidsmarkt en in de maatschappij van nieuwe Nederlanders of mensen met een uitkering.

Deelnemers ontwikkelen…

 • Meer zelf kennis en zelf waardering
 • Meer zelfvertrouwen
 • Meer persoonlijk leiderschap
 • Meer zelfsturend vermogen

Deelnemers leren…

 • Het stellen van onderbouwde, concrete en realistische doelen
 • Het stellen van concrete en stapsgewijze stappen naar het bereiken van hun doelen
 • Welke kwaliteiten zij hebben en de waarde daarvan op de arbeidsmarkt en in de maatschappij zijn
 • Hoe voor henzelf interessante kansen en mogelijkheden te identificeren en aan hoe deze aan te pakken

Deelnemers kunnen mogelijk….

 • Uit het isolement raken
 • Stappen naar financiële zelfredzaamheid (leren) zetten

Training en Workshops Werkwijze

 • Ten eerste is er een GRATIS kennismakingsgesprek. Hierin bespreken we waarnaar je opzoek bent en leg ik mijn werkwijze nader uit.
 • Op basis van het gesprek ontvang je een offerte met onder andere een voorstel voor het programma en de nodige materialen. 
 • Ieder mens is uniek. Daarom is er ook in mijn workshops en groepstrainingen aandacht voor persoonlijke aspecten.
 • Ook kan ieder mens een ander op de ene of andere manier helpen. Daarom is er in mijn workshops en trainingen ruimte voor uitwisseling en voor reflectie.
 • De vorm, duur en deliverables van het aan te bieden programma is afhankelijk van uw wensen als opdrachtgever. Sessies kunnen bestaan uit een korte sessie van een dagdeel tot volwaardige trajecten.
 • Mijn rol varieert ook aan de hand van de rest van uw programma. Zo kan ik ingezet worden als lead- of co-trainer, en kan ik het geheel programma op mij opnemen of als onderdeel van een projectgroep optreden.
 • De individuele coaching vindt plaats geheel of gedeeltelijk online en/of fysiek.
  • Online – via Zoom/Teams
  • Fysiek – in een tijdens de kennismaking met u nader te bepalen locatie.