Inclusie en Diversiteit in Werk en Maatschappij

Uw organisatie werkt aan de volwaardiger deelname van nieuwe Nederlanders of van mensen met een uitkering aan de arbeidsmarkt en in de maatschappij. Of u zit met vraagstukken rondom inclusie en diversiteit.

Met mijn professionele kwalificaties, netwerk en ervaringsdeskundigheid ondersteun ik u graag met deze vraagstukken.

Voor een advies op maat die aansluit op de toepasbaarheid binnen uw organisatie.

U wilt uw ambitie graag een stap verder brengen maar zit met vragen.

Samen met u als opdrachtgever onderzoek ik welke stappen, acties of oplossingen meerwaarde voor waar u meezit kan leveren. Bijvoorbeeld door tot een heldere visie, strategie, structuur of tijdpad te komen.

Advies nodig voor uw organisatie of project? 

Hulp bij uw project voor een inclusieve maatschappij?

Laten we kennis maken!

Training, workshops & Begeleiding voor Nieuwe Nederlanders en langdurig werklozen

Zoekt uw organisatie iemand die meekijkt, meedenkt of zelfs meewerkt?

Als gecertificeerde trainer en coach met veel praktijkervaring kan ik u hiermee helpen. 

Ik inspireer, motiveer en coach deelnemers om stappen te zetten naar een zinvol doel. Op naar participatie, scholing  of werk.

Training, Workshops & Begeleiding voor nieuwe Nederlanders en langdurig werklozen

Ik inspireer, activeer en begeleid deelnemers naar participatie, scholing of werk.

Storytelling

Hoe kun je deelnemers inspireren én activeren om (weer) mee te doen? Zeker als zij door lang niet gewerkt te hebben of doordat ze uit het buitenland afkomstig zijn niet (meer) weten wat voor kansen er in Nederland voor hen zijn? Met inzet van storytelling en rolmodellen help ik tijdens deze inspiratiesessies daar een handje bij.

Naar zelfkennis, zelfsturend vermogen en persoonlijke leiderschap

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Maar ook wat ga ik doen en hoe bereik ik stapsgewijs mijn doelen? 

Met deze vragen en meer gaan we in deze coachend training aan de slag.

Sterk naar werk

Wat voor werk kan en wil ik? Hoeveel moet ik minimaal verdienen en waarom? Waar ga ik op zoek naar werk? Hoe stel ik een effectief cv op? Hoe bereid ik me voor op een gesprek? Hoe blijf ik aan het werk?

Met deze vragen en meer gaan we in deze begeleidingstraject aan de slag.