Mijn werk

Niet lullen maar poetsen

Een bekende uitspraak uit Rotterdam die mij op het lijf geschreven is. Mijn talent en passie liggen in het begeleiden van mensen bij het (her)ontdekken, vormgeven en realiseren van hun persoonlijke en professionele ambities. Met coaching, training en advies help ik individuen en organisaties om grip, groei en resultaten te boeken.

Na mijn studie Sociologie aan de Universiteit Utrecht deed ik 15 jaar ervaring op in het sociaal en maatschappelijk domein en volgde opleidingen in o.a. coaching, training en communicatie. Daarnaast zette ik mijn eigen sociale onderneming op waarmee ik productontwikkeling en empowerment van vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt succesvol combineerde.

Opdrachtgevers Mama Kenia coaching, training en empowerment

Gemeente Amsterdam, Programma Eigen Werk

Ondersteuning en begeleiding van mensen die vanuit de bijstand een bedrijf willen starten. Als extern adviseur heb ik meegewerkt in de projectgroep voor het ontwikkelen van ‘Programma Eigen Werk voor Anderstaligen’. Mijn extra toegevoegde waarde was het inbrengen van diversiteits- en inclusiviteits-aspecten voor het beter doen slagen van het programma.

NL Leert Door met inzet van Ontwikkeladvies

Een door de overheid verstrekte subsidie die deelnemers stimuleert om de regie van hun loopbaan in eigen hand te nemen. Het ontwikkeladvies geeft inzicht in het toekomstperspectief van het huidige werk, de competenties en toekomstige loopbaanmogelijkheden van de deelnemer. Ik heb met inzet van een Arbeidsmarktscan loopbaancoachingstrajecten voor een pool van coachees uitgevoerd. Alle trajecten zijn afgesloten met een ontwikkeladvies en een gespreksverslag.

International Debate Education Association

Een wereldwijd netwerk van organisaties die jongeren opleiden in debatteren om hen een stem te geven voor hun ideeën. Jonge mensen hebben veel te vertellen. Debatteren biedt hen een platform om in een veilige en gestructureerde omgeving te spreken en gehoord te worden. Ik was als externe projectleider verantwoordelijk voor het selecteren, aannemen, trainen, coachen en managen van een groep van 25 jonge vrijwilligers en het voor het hosten van debatevenementen.

B&A Groep Den Haag, advies en sociaal werk

Voert o.a. re-integratiewerkzaamheden uit om mensen weer aan het werk te krijgen. Voor die werkzaamheden treed ik regelmatig op als externe coach-trainer voor de groep hoogopgeleide alleenstaande moeders met een uitkering. Voor deze groep ontwerp ik activerende persoonlijke leiderschapstrajecten en voer deze uit.

Welzijnsorganisatie Civic Amsterdam

Biedt onder andere diverse groepscursussen en trainingen om (weer) werk te vinden, voor zelfontwikkeling en om nieuwe vaardigheden aan te leren. Voor hen ben ik sinds 2017 vaste externe trainer-coach en met een aanbod van persoonlijk leiderschaps- en ondernemerschapstrajecten voor onder andere vrouwen, migranten en nieuwe Nederlanders.

Stichting Conganda, Amsterdam

Is er voor de vrouw die zelfstandig, zelfverzekerd en zelfredzaam wil worden ongeacht kleur, afkomst of religie. Ik ben sinds 2018 vaste coach-trainer voor deze mooie club met een aanbod van empowerment, persoonlijk leiderschaps- en ondernemerschapstrajecten.

Het Jongeren Service Punt Amsterdam

Werkt samen met verschillende andere professionals om zo gezamenlijk de jeugdwerkloosheid en schooluitval tegen te gaan. Ik heb als externe professional inspirerende empowermenttrajecten voor hoogopgeleide jongeren met verschillende achtergronden uitgevoerd.

Eigen initiatief: Leerwerkproject Mama Kenia.Very Lekker!

Met Mama Kenia. Very Lekker! stel ik ambitieuze vrouwen en migranten in staat om hun wereld te vergroten en hun eigen geld te verdienen. Ik creëer werkgelegenheid voor mensen die wel willen werken maar geen werk kunnen vinden. Bijvoorbeeld doordat ze de taal nog niet voldoende beheersen of de juiste kwalificaties (nog) niet hebben. Daarnaast verrijk ik de traditionele Nederlandse borrelkaart met Afrikaanse samosa’s en neem ik horecabedrijven werk uit handen door snel te bereiden authentieke producten beschikbaar te maken.

“Naast de bitterbal van Van Dobben, de samosa van Mama Kenia”

Er wonen 400.000 Afrikanen in Nederland, maar op de Hollandse borrelkaart staat geen enkel Afrikaans product. Daar wil ik verandering in brengen. Samen met vrouwen met een afstand tot de arbeidsmarkt heb ik Oost-Afrikaanse samosa’s op de kaart gezet als alternatief naast de bitterbal en de vlammetjes. Concept- en productontwikkeling, promotie en verkoop deed ik zelf, waarbij duurzaamheid, co-creatie en verbinding sleutelbegrippen zijn. Het is me gelukt een kleinschalig cateringbedrijf op te zetten met vaste afnemers in de Amsterdamse horeca. Bovendien heb ik andere vrouwen geleerd hoe je financieel zelfredzaam kunt worden met de talenten die je uit je land van herkomst meegenomen hebt en door een probleem voor een ander op te lossen. In 2018 was Mama Kenia finalist in de nationale Amsterdam Food Pitch.  Zie Home – Mama Kenia.

*Door Corona heb ik dit project helaas on hold moeten zetten. Zo mogelijk gaan we na corona verder.

 

Eerdere werkgevers

Soa Aids Nederland

Programmamedewerker etnische minderheden (portfoliohouder Sub-Sahara-Afrikanen en vluchtelingen). Met als hoofdtaak voorlichting en activering ter preventie en tijdig testen van soa en hiv.

Rutgers WPF

Internationaal consultant en trainer jongeren met als hoofdtaak voorlichting en empowerment op het gebeid van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Dance4Life International

Country manager Afrika. Met als hoofdtaken het binnenhalen en ondersteunen van landenpartners in projecten ter preventie van hiv onder jongeren.

Meest relevante Opleidingen & cursussen

 • Coachen met ziel & zakelijkheid, Europees post-HBO EQA Practitioner Coach, Blankestijn & Partners
  • Coachen op de bovenstroom en op de onderstroom
  • Coachen op 6 niveaus (gedrag, omgeving, zingeving, mentaal, emotioneel, fysiek)
 • Je bent adviseur, Schouten & Nelissen
 • Leidinggeven zonder macht, Schouten & Nelissen
 • Inclusive Instructional Design, LinkedIn Learning
 • Online werkvormen, Bridge2Learn
 • Trainer of Trainers (ToT), MDF Training & Consulting
 • Group Facilitation, MDF Training & Consulting
 • Sociologie, Utrecht Universiteit