Praktisch en doelgericht advies op maat

Elke organisatie of project, groot of klein, heeft behoefte aan een speciaal voor hen passend aanpak om doelen te realiseren.

Samen met u als opdrachtgever onderzoeken we welke stappen, acties of oplossingen meerwaarde voor waar u meezit kunnen leveren. Bijvoorbeeld door tot opties, een heldere visie, strategie, structuur of stappenplan te komen.

Werkwijze

Hoewel elk situatie en advies anders is verlopen mijn adviezen in de regel als volgt…

Stap 1: Introductie, kennismaking en eerste analyse

 • Nadat we met elkaar in contact zijn gekomen komt uw vraagstelling aan de orde, wordt deze besproken en krijgt u een eerste reflectie en visie. We vormen dan samen een visie van wat er nodig is, wie waarvoor verantwoordelijk is en wat haalbaar is.
 • Tijdens dit gesprek kunt u zich een oordeel vormen over de analyse en de geschetste praktische uitwerking, maar vooral over de persoonlijke klik en uw vertrouwen in de toegevoegde waarde van het advies. Mocht er na het eerste gesprek ‘niet het goede gevoel’ zijn, dan gaan we zonder onderlinge verplichtingen uit elkaar.  

Stap 2: Contracteren

 • Mocht u wel verder willen maken we afspraken over het adviestraject. In het contract staan afspraken over: de precieze opdracht, wie waarvoor verantwoordelijk is, doorlooptijd, te behalen resultaten, tarief, en dergelijke.

Stap 3: Aan de slag

 • Afhankelijk van de precieze opdracht gaan we aan de slag. Het kan bijvoorbeeld zijn dat er informatie verzameld moet worden of met verschillende betrokkenen gesproken moet worden. Ook kan het zijn dat ik deel moet nemen aan één of meerdere brainstormsessies, werkgroepen of iets dergelijks.
 • Afhankelijk van de in de tweede fase gemaakte afspraken zorg ik voor de nodige werkzaamheden en deliverables.

Stap 4: Afronding

 • Nadat ik de afgesproken werkzaamheden en deliverables heb geleverd houden we een evaluatie moment en ontvangt u mijn factuur.

Voor wie

Organisaties die werken aan de volwaardiger deelname aan de arbeidsmarkt en in de maatschappij van nieuwe Nederlanders of mensen met een uitkering.

Deelnemers ontwikkelen…

 • Meer zelf kennis en zelf waardering
 • Meer zelfvertrouwen
 • Meer persoonlijk leiderschap
 • Meer zelfsturend vermogen

Deelnemers leren…

 • Het stellen van onderbouwde, concrete en realistische doelen
 • Het stellen van concrete en stapsgewijze stappen naar het bereiken van hun doelen
 • Welke kwaliteiten zij hebben en de waarde daarvan op de arbeidsmarkt en in de maatschappij zijn
 • Hoe voor henzelf interessante kansen en mogelijkheden te identificeren en aan hoe deze aan te pakken

Deelnemers kunnen mogelijk….

 • Uit het isolement raken
 • Stappen naar financiële zelfredzaamheid (leren) zetten

Training en Workshops Werkwijze

 • Ten eerste is er een GRATIS kennismakingsgesprek. Hierin bespreken we waarnaar je opzoek bent en leg ik mijn werkwijze nader uit.
 • Op basis van het gesprek ontvang je een offerte met onder andere een voorstel voor het programma en de nodige materialen. 
 • Ieder mens is uniek. Daarom is er ook in mijn workshops en groepstrainingen aandacht voor persoonlijke aspecten.
 • Ook kan ieder mens een ander op de ene of andere manier helpen. Daarom is er in mijn workshops en trainingen ruimte voor uitwisseling en voor reflectie.
 • De vorm, duur en deliverables van het aan te bieden programma is afhankelijk van uw wensen als opdrachtgever. Sessies kunnen bestaan uit een korte sessie van een dagdeel tot volwaardige trajecten.
 • Mijn rol varieert ook aan de hand van de rest van uw programma. Zo kan ik ingezet worden als lead- of co-trainer, en kan ik het geheel programma op mij opnemen of als onderdeel van een projectgroep optreden.
 • De individuele coaching vindt plaats geheel of gedeeltelijk online en/of fysiek.
  • Online – via Zoom/Teams
  • Fysiek – in een tijdens de kennismaking met u nader te bepalen locatie.