Voor organisaties

Loopbaancoaching & begeleiding voor medewerkers

Door veranderingen in organisaties of door wijzigingen in de persoonlijke levenssfeer van een medewerker kan het noodzakelijk zijn om de huidige loopbaan te evalueren en om vragen die leven te beantwoorden.

Zo kunnen we bijvoorbeeld met inzet van assessments en andere tools de drijfveren, motieven, sterke en minder sterke punten in kaart te brengen.

  • Met loopbaancoaching begeleid ik uw medewerkers zodat ze in hun huidige baan (weer) optimaal gaan functioneren. We richten ons op het hier en nu, op het huidige functioneren en op professionele ontwikkeling.
  • Met Loopbaanbegeleiding help ik uw medewerkers om een loopbaanplan op te stellen. We richten ons op de toekomst, met als doel een passend vervolgstap in de loopbaan vorm te geven.


Met een combinatie van persoonlijke gesprekken en ondersteuning met online tools gaan we aan de slag met persoonlijke vragen van individuele medewerkers.

Het traject wordt afgesloten met een loopbaanadvies.

Zo ondersteun ik u als organisatie of bedrijf met het duurzame inzetbaar houden van uw medewerkers.

Doelgroep empowerment voor deelname aan werk en maatschappij

Uw organisatie werkt aan de volwaardiger deelname van nieuwe Nederlanders of langdurig werklozen aan de arbeidsmarkt en aan de maatschappij.

Hierin kan ik u op twee niveaus helpen:

Meedenken:
  • Als adviseur denk ik mee over uw plannen, strategie of beleid. Ik sluit dan bijvoorbeeld aan het begin, voor tussentijdse evaluaties en aan het einde van een project aan.
  • Als projectondersteuner kijk ik mee tijdens het ontwikkelen of uitvoeren van bijvoorbeeld uw trajecten naar werk of participatie.

Zo kunnen we bijvoorbeeld 1, 2, 3 keer per maand contact met elkaar hebben en aan de voortgang van uw project werken.

Meewerken:
  • Als uitvoerder ontwerp en verzorg ik inspiratiesessies, trainingen, workshops en coaching trajecten ter inspiratie, activatie en begeleiding naar werk of andere vorm van participatie. Voorbeeld van mijn aanbod zijn:
  • Levenslang eigen baas – grip op zelfsturend vermogen en persoonlijke leiderschap
  • Integrate like a boss” zo regel je een pijnloze integratie
  • Individuele begeleidingstraject – Sterk naar Werk