Voor particulieren

Loopbaancoaching & Carriérebegeleiding

Bij loopbaancoaching gaat het om jezelf te leren begrijpen in relatie tot werk.

Daarbij is het belangrijk om daarin leiderschap en regie te houden.

Voorbeeld coachingsvragen die hierbij horen zijn onder anderen:

 1. Welk werk past bij mij? In andere woorden, welk werk gaat mij gemakkelijk af, geeft mij plezier en geeft ruimte voor de groei en beloning die ik voldoende vind?
 2. Wat wil ik in mijn werk en/of carrière bereiken, waarom wil ik dit en hoe ga ik het realiseren?
 3. Welk werk geeft mij voldoening?
 4. Wat zijn mijn drijfveren, passies, waarden, persoonlijke interesses, persoonlijkheid en behoeften? Wat zijn mijn kwaliteiten, vaardigheden, competenties en talenten?
 5. Wat vraagt de arbeidsmarkt en waar kan ik met mijn specifieke kwaliteiten werk vinden?
 6. Moet ik me bijscholen? Zo ja, wat zijn mijn mogelijkheden hierin en hoe maak ik de keuze zowel voor de juiste opleiding als voor de juiste opleider?
 7. Hoe zet ik mijn netwerk in voor mijn loopbaanontwikkeling?
 8. Hoe profileer ik mezelf op de arbeidsmarkt?
 9. Hoe voer ik een succesvol (digitale) sollicitatiegesprek?


Met een combinatie van persoonlijke gesprekken en ondersteuning met online tools gaan we aan de slag met uw persoonlijke vragen. Het traject wordt afgesloten met een loopbaanadvies. Zo krijgt en houdt u regie over uw loopbaan en carrière.

Persoonlijke Leiderschap, Ontwikkeling en Effectiviteit

Bij persoonlijke groei & ontwikkeling gaat het om bewustwording.

Het gaat om inzicht krijgen en het (h)erkennen van het eigen gedrag, functioneren en resultaten, om zelfvertrouwen en zelfwaardering, om het stellen van grenzen en prioriteiten en om het maken van keuzes en het nemen van verantwoordelijkheid in de gewenste richting.

Voorbeeldvragen voor persoonlijke coaching kunnen zijn:

 1. Ik weet niet zo goed meer wat ik wil en waar ik zin in heb. Hoe krijg ik weer richting?
 2. Ik ga een nieuwe stap in mijn leven maken maar vind het erg spannend. Hoe overwin ik mijn angst? 
 3. Ik heb het gevoel dat ik mijn balans kwijt ben. Hoe kan ik dit weer krijgen?
 4. Ik heb het gevoel dat ik stil sta. Hoe kom ik weer in beweging?
 5. Ik heb vaak grote plannen maar haak vaak tussendoor af. Hoe kan ik dit afleren?
 6. Mijn leven voelt zinloos en hopeloos. Het lijkt wel alsof niets lukt. Mijn werk niet, mijn privéleven niet. Hoe zie ik weer het licht?

Aan de hand van uw persoonlijke behoeften, wensen en vragen stel ik speciaal voor u een traject op maat samen. 

Ik help u inzicht te krijgen in uw gedrag en in de interne en externe factoren die tot uw huidige ongewenste situatie hebben geleid. Welke patronen, belemmeringen en weerstanden spelen in uw situatie een rol? Hoe kunt u deze naar effectief gedrag omzetten? Wie zijn uw helpers? Vervolgens help ik u om datgene wat voor verbetering nodig is te identificeren en eigen te maken.

Kosten & traject: na intake

Het aantal gesprekken is afhankelijk van de coachvraag en is bespreekbaar. Al varieert het aantal gesprekken per traject, gemiddeld duurt een individueel coachtraject ca 5 gesprekken. Dit bepalen we samen na de intake. U kunt bij mij ook een abonnement voor een aantal nog in te plannen coachsessies afsluiten.

Gesprekken vinden ongeveer één keer per 2 tot 3 weken plaats. 

Zijn de kosten aftrekbaar?

In sommige gevallen is coaching aftrekbaar. Bijvoorbeeld als het met je inzetbaarheid in werk te maken heeft. Op de website van de belastingdienst kun je uitgebreid lezen of je recht hebt op aftrekbare kostenposten. Ga naar: www.belastingdienst.nl