Professioneel, persoonlijk en positief
Dat is hoe ik te werk ga. Praktisch, onderbouwd én met oog voor het individu.

Mijn werkwijze

Mensen inspireren en begeleiden naar een volwaardige(r) deelname aan de maatschappij. Dat is wat in mijn werk voor Mama Kenia Outreach centraal staat. Vanuit die missie bied ik trainingen, workshops, inspiratiesessies en begeleiding aan voor vrouwen, nieuwe Nederlanders, migranten, jongvolwassenen en langdurig werklozen. Daarnaast werk ik mee aan projecten en geef ik advies aan organisaties die met deze groepen werken.

Van isolement naar eigenwaarde

In een informele en ontspannen setting help ik deelnemers om concrete stappen te zetten. Op weg naar een actieve(re) rol in de samenleving. Weg uit het isolement. Op naar een doel dat voldoening en eigenwaarde geeft. Vertrouwen en veiligheid staan in mijn sessies centraal. Uitgangspunt is dat uitdagingen bij het leven horen, maar het leven niet bepalen. Iedereen wil graag goed leven. En iedereen kan een bijdrage leveren. Zodat we elkaar op weg kunnen helpen.

Woorden die kenmerkend zijn voor mijn werkwijze:

coachend trainen| zelfsturend vermogen| praktisch en pragmatisch| betrokken| capaciteitsopbouw| inzicht en geloof in het eigen kunnen| zelfsturend vermogen| ondernemende houding| financiële zelfredzaamheid| integratie & inclusie | empowerment van binnenuit

Professioneel, persoonlijk en positief

Centraal in mijn werk staan de volgende waarden:

Professioneel

Met ruim 15 jaar ervaring in het maatschappelijk domein neem ik veel expertise mee. Als gecertificeerd trainer en socioloog weet ik de juiste professionele methodes te gebruiken en handel ik met een onderbouwde aanpak. Interactie en een praktische insteek staan centraal.

Persoonlijk

Ik kijk altijd naar het individu. Ik heb oog voor individuele situaties, culturen en uitdagingen. Daarnaast draag ik ook persoonlijke voorbeelden uit mijn eigen integratie-ervaringen aan. Die maken mijn trainingen niet alleen persoonlijker, maar ook effectiever.

Positief

Ik geloof in de kracht van positiviteit. Mensen motiveren in plaats van dwingen. En belonen waar toepasselijk. Ik daag mensen uit buiten hun comfortzone te treden. Juist dat maakt mijn inzet effectief. Het zorgt ervoor dat participanten stappen zetten. En blijven zetten.

Van mindset naar doelen naar doen

Blijvend effect, daar streef ik naar. Het ontwikkelen en versterken van zelfsturend vermogen en persoonlijke leiderschap vormen hiervoor de basis in mijn visie. Graag zie ik dat participanten zelf startend en zelfsturend worden en stappen zetten. Daarom baseer ik de doelen van mijn interventies op de onderstaande drie pijlers (in volgorde):

 1. Empowerment van binnenuit. Ik inspireer en motiveer participanten om (weer) mee te willen doen. Door mijn verhaal als migrant, vrouw, professional en ondernemer in te zetten, laat ik participanten inzien dat er ook voor hen kansen zijn. Waar mogelijk zet ik ook andere ervaringsdeskundigen in.
 2. Persoonlijke leiderschap. Ik help deelnemers inzicht te krijgen in zichzelf en in hun (nieuwe) context. Maar ook in wat zij te bieden hebben, wat ze precies willen en waar kansen liggen. Ik stimuleer hen om (persoonlijk) leiderschapsrollen op te pakken. Dat doen we door keuzes te maken, doelen te stellen en een persoonlijk plan van aanpak te maken.
 3. Ondersteuning en begeleiding. Daarna begeleid ik deelnemers om kansen te pakken en hun ambities waar te maken (in loondienst, als vrijwilliger of als ondernemer). Daarbij werken we aan kennis, vaardigheden, attitudes en tools die zij ook na de sessies kunnen gebruiken.

Oog voor diversiteit

Om cultuurverschillen kan ik in mijn werk niet heen. Gelukkig weet ik dat cultuurverschillen op zichzelf ontwikkelingen niet in de weg hoeven te staan. Het gaat om de invloed van cultuur op perspectieven. En om communicatie. Daarom stip ik cultuurverschillen aan en haak ik er bewust op in. Cultuursensitiviteit staat in mijn werk centraal. Als onderwerp op zich of als een context waarin het over andere onderwerpen gaat.

Hoe ziet een samenwerking eruit?

In een samenwerking met mij heeft u als opdrachtgever een belangrijke consulterende rol. Resultaten bereiken doen we immers samen. U komt met een globaal plan, een algemene visie en voorlopige doelen. Aan de hand daarvan ga ik aan de slag met het opzetten van de sessies. Ik kom met een aanbod op maat waar u en ik tevreden mee zijn. In de sessies zelf is daarnaast altijd ruimte voor inhoudelijke inbreng en feedback van de deelnemers.

Mijn lange-termijndoelen en resultaten

 1. Meer deelname aan de maatschappij en arbeidsmarkt
 2. Minder eenzaamheid, isolement en armoede
 3. Bevordering van pro-sociale onderlinge relaties en activiteiten

Kenmerkend voor mijn werkwijze

 • Professionele aanpak
 • Wetenschappelijk onderbouwde werkwijze
 • Positieve benadering (focus op belonen)
 • Eigen voorbeelden
 • Cultuursensitiviteit
 • Individuele en praktische insteek
 • Informele en veilige sfeer
 • Collaborations (evt. inzet van en/of samenwerking met derden)

Doelgroepen die ik kan helpen

 • vrouwen;
 • nieuwe Nederlanders;
 • migranten;
 • langdurig werklozen;
 • mensen met weinig zicht op hun talenten en kwaliteiten;
 • professionals die voor hen werken.

Praktische informatie

 • Mijn sessies kan ik zowel in het Engels als in het Nederlands aanbieden.
 • Mij kun je alleen, als co-trainer of als lid van een projectgroep inzetten.
 • In elke sessie gaan we zowel theoretisch als praktisch aan de slag.

Wat kan ik voor u betekenen?

Waar kan ik u bij helpen voor een inclusieve arbeidsmarkt en maatschappij? Mail of bel me voor een vrijblijvende kennismaking! Dan kijk ik graag met u mee wat ik voor u kan doen.