Coachende trainingen: Naar een zelfsturend vermogen & persoonlijk leiderschap
Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? Maar ook wat ga ik doen en hoe bereik ik stapsgewijs mijn doelen?

Met deze vragen en meer gaan we bij deze coachend training aan de slag. Deelnemers krijgen inzicht in zichzelf, in hun talenten en in hun kansen.  En – nog belangrijker – ze leren positief naar zichzelf te kijken, kansen te zien en ook kansen te grijpen. Concreet gaan we aan de slag met het verkrijgen van meer zelfkennis,  het maken van keuzes, het stellen van doelen en het maken van een persoonlijk plan van aanpak.

 • Concreet en praktisch
 • Ter plekke werken aan casuïstiek vanuit de deelnemers
 • Met tools leren werken die ook na afloop ingezet kunnen worden
 • Zelfsturend vermogen & persoonlijk leiderschap

Uw organisatie…

Werkt voor en/of met o.a. migranten, nieuwe Nederlanders, langdurig werklozen, vrouwen, jongvolwassenen en mensen in de bijstand.

Uw uitdaging…

Uw deelnemers willen wel meedoen maar weten niet hoe. Ze zijn gemotiveerd maar nog niet geactiveerd om aan de slag te gaan. Door een gebrek aan zelfkennis weten ze niet wat goed bij hen past. Ze weten ook niet goed hoe je concrete doelen stelt en hoe je stapsgewijs daarnaartoe werkt, welke redenering erbij komt kijken.

Hoe kunt u deelnemers begeleiden in het stellen van concrete doelen waar ze achterstaan, en met het maken van een onderbouwde persoonlijk plan van aanpak?

Met deze sessie…

Gaan we concreet aan de slag met zelfkennis, onderbouwde keuzes maken en het maken van een persoonlijk plan van aanpak.

Na afloop van de sessie…

 1. Weten deelnemers waarom zelfkennis en het stellen van concrete doelen en het opstellen van een concreet plan van aanpak belangrijk zijn.
 2. Hebben deelnemers geoefend met tools die ook thuis verder gebruikt kunnen worden.
 3. Weten deelnemers hoe je zelfkennis krijgt en hoe je tot onderbouwde keuzes voor werk, ondernemerschap, participatie, scholing of iets anders komt.
 4. Weten deelnemers hoe je concrete doelen stelt
 5. Weten deelnemers hoe je een plan van aanpak met concrete mijlpalen uitwerkt.
 6. Zijn deelnemers geïnspireerd en gemotiveerd en hebben frisse zin om stappen te zetten om écht aan de slag te gaan.

Opbouw van de sessie

 1. Participatief methodieken zorgen voor uitwisseling en leren van elkaar.
 2. Een semi-informeel setting zorgt ervoor dat participanten zich vrij voelen om met elkaar uit te wisselen.
 3. Het inzet van verschillende tools tijdens de sessie zorgt ervoor dat er rekening gehouden wordt met verschillende leerstijlen en andere diversiteit onder participanten. Zo is er bijvoorbeeld een mix van story telling, filmpjes, klassikaal leren en groepswerk.
 4. Concrete voorbeelden uit mijn eigen integratieverhaal dienen als verrijking en onderbouwing.

Praktische info

Deze sessie biedt een mooie vervolg op een ‘inspiratiesessie: zo heb ik het gedaan’  en/of als voorloper voor het traject ‘Coachende trainingen: Naar een zelfsturend vermogen & persoonlijk leiderschap’

 • In achtneming van ons Corona beleid.
 • Sessies zijn zowel online als fysiek mogelijk.
 • Aantal deelnemers in overleg.
 • De duur van de sessie stem ik graag met u af (minimaal 1 dagdeel van 3 uur ).