Empowerment
Motivatie, training en begeleiding voor het juiste duwtje in de rug

Inspiratie, activatie en begeleiding

Vanuit het onderdeel ‘Empowerment’ verzorg ik inspiratiesessies, workshops, trainingen en individuele begeleiding. Op die manier help ik mensen uit een isolement. Ik motiveer, coach en inspireer hen om stappen te zetten naar een zinvol doel. En naar financiële zelfredzaamheid. Zodat zij van hun eigen talenten profiteren én de maatschappij ook.

Inspiratiesessies:
Zo heb ik het gedaan
 

Hoe kunt u mensen inspireren en activeren om (weer) mee te doen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt?

“Een rolmodel biedt meer dan inspiratie. Door het besef, ‘ja, als iemand zoals ik het kan, dan kan ik het ook’ is zijn of haar bestaan, naast een bevestiging van mogelijkheden, ook toestemming om ervoor te gaan.”

Met deze inspiratiesessies help ik daar een handje bij. Ik inspireer en motiveer o.a. migranten, nieuwe Nederlanders, langdurig werklozen, vrouwen en mensen in de bijstand. Dat doe ik door mijn ervaringen te delen als migrant in Nederland, vrouw, professional en ondernemer. Aansluitend is er een Q&A waarin de deelnemers mij vragen kunnen stellen.

Wat levert de sessie op?

Het belangrijkste doel van deze sessie: deelnemers zien in dat ook zij de kans hebben om hun ambitie waar te maken. Dat kan zijn in de vorm van een studie, participatie-activiteiten, (vrijwilligers)werk of een eigen onderneming. Ze zijn geïnspireerd en gemotiveerd. Ze gaan weer dromen. En ze hebben frisse zin om stappen naar hun doel te zetten en écht aan de slag te gaan.

Praktische info

 • Aantal deelnemers in overleg
 • De duur van de sessie stem ik graag met u af (minimaal 30 minuten).
 • Eventueel kan ik er een andere ervaringsdeskundige bij vragen als aanvulling.

Coachende trainingen:
Grip op persoonlijk leiderschap

Voor een mooiere toekomst

Wie ben ik? Wat kan ik? Wat wil ik? En wat ga ik doen? Met die vragen en meer gaan we bij deze training aan de slag. Deelnemers krijgen inzicht in zichzelf, in hun talenten en in hun kansen.  En – nog belangrijker – ze leren positief naar zichzelf te kijken, kansen te zien en ook kansen te grijpen. Concreet gaan we aan de slag met keuzes maken, doelen stellen en een persoonlijk plan van aanpak maken.

Ook is dit traject bedoeld om mensen weer aan het werk te helpen. Bijvoorbeeld migranten, langdurig werklozen, nieuwe Nederlanders en mensen uit de bijstand. Hoe kun je na lange tijd zonder werk succesvol solliciteren? En – belangrijker nog – hoe vind je een baan die bij je past? Daar gaan we mee aan de slag. Inclusief concrete stappen! Vanuit waar de deelnemers nu staan begeleid ik hun op weg naar hun doelen. 

Wat levert het traject op?

Na afloop van dit traject hebben de deelnemers…

 • …inzicht in hun behoeften en kwaliteiten.
 • …een persoonlijk plan van aanpak met concrete doelen.
 • …meer zelfvertrouwen en frisse zin om verder te bouwen aan hun toekomst.
 • …vaardigheden om planmatig en doelgericht aan hun doelen te werken. Nu en later.
 • …meer zelfsturend vermogen.
 • …weer grip op een mooie toekomst.

Praktische info

 • Het traject bestaat uit 3 delen. Die zijn aaneengesloten of in aangepaste vorm los te volgen.
 • Een terugkomsessie als follow-up is ook mogelijk.
 • Mogelijke settings: groepstraining of blended learning (online en offline).
 • Aantal deelnemers in overleg (vaak 10-20 deelnemers).

Hands-on begeleiding:
Sterk naar werk
 

De zoektocht naar werk brengt vaak allerlei vragen met zich mee. Zeker voor mensen die lang of nog niet eerder (in Nederland) hebben gewerkt. Bijvoorbeeld voor migranten, langdurig werklozen, mensen uit de bijstand of nieuwe Nederlanders. Wat voor werk wil en kun je? Hoeveel moet je minimaal verdienen? Waar ga je op zoek naar werk? Hoe stel je een effectief cv op? Hoe bereid je je voor op een gesprek? Hoe blijf je aan het werk? Die vragen en meer komen in deze training aan bod. Ik help de deelnemers op weg, zodat zij zelfverzekerd naar een baan op zoek kunnen gaan.

Dat doe ik vooral met een praktische insteek. Zo kijken we naar actuele vacatures, casuïstiek en doen we rollenspelen. Ook mijn eigen ervaringen komen aan bod, zodat het nog meer tot de verbeelding spreekt. Een goede mix van theorie en praktijk dus!

Wat levert het traject op?

 • Deelnemers hebben kennis van het proces van werk zoeken.
 • Ze weten hoe het sollicitatieproces eraan toegaat.
 • Ze maken zich de juiste vaardigheden eigen door praktische oefeningen.
 • Ze kunnen een goed cv en profiel en een sterke motivatiebrief opstellen.
 • Ze zijn gemotiveerd om naar werk te zoeken.
 • En ze kunnen daadwerkelijk aan de slag gaan, o.a. met handige hand-outs en checklist.

*Hebben mensen weinig zicht op hun talenten, kwaliteiten en ervaringen? Dan helpt het als zij eerst deelnemen aan Up & Verder.

Praktische info

 • Deze begeleiding is altijd maatwerk. Ik stem de inhoud van deze training graag op de behoeften van de doelgroep en van uw organisatie af.
 • Mogelijke settings: groepstraining of blended learning (online en offline).
 • Aantal deelnemers in overleg.
 • Duur van de training ook in overleg.

Wat doe ik als trainer coach voor een inclusieve maatschappij?

Ik begeleid o.a. langdurig werklozen, migranten, jongvolwassenen en statushouders om (weer) deel te nemen aan de maatschappij en arbeidsmarkt. Die begeleiding bied ik op een fijne en ontspannen manier. Met een praktische, persoonlijke en positieve insteek. En vanuit jarenlange kennis en ervaring als professional en ervaringsdeskundige.

Mijn aanpak is altijd op maat. Ik kijk graag met u mee waar ik u het beste bij kan helpen. Daarbij bied ik de volgende typen diensten aan (los of in combinaties):

 • Inspiratiesessies met concrete voorbeelden uit het praktijk en met voorbeeldfiguren ter inspiratie, motivatie en activatie
 • Coachende trainingen
 • Begeleiding bij het identificeren van wat men wil doen
 • Begeleiding bij het opstellen van concrete doelen en een plan van aanpak
 • Begeleiding bij het werkfit worden
 • Begeleiding bij het starten of verbeteren van een onderneming

Theorie en praktijk

Mijn trainingen zijn altijd gebaseerd op wetenschappelijke theorieën. Maar dan wel met oog voor de praktijk. Daarom werk ik o.a. met participatieve werkvormen. Denk aan groepsopdrachten, rollenspellen en brainstormsessies. Voorbeelden uit mijn eigen integratie-ervaring spelen daarbij een ondersteunende en verrijkende rol.

Mijn ervaring is dat een mix van theorie, praktijk, een persoonlijke insteek, interactie en participatieve werkvormen bijzonder effectief is. Met die mix en praktische insteek maak ik blijvende verandering van gedrag, kennis, vaardigheden, attitudes en normen mogelijk. Daar ga ik voor!

Voor langdurig effect geef ik deelnemers concrete tools in handen waarmee zij aan hun doelen kunnen blijven werken. Bijvoorbeeld tools om te ontdekken hoe ze kansen vinden en pakken, hoe ze onderbouwde keuzes maken, en hoe ze hun doelen kunnen bereiken. Maar ook tools die helpen om te blijven doorzetten totdat die doelen echt bereikt zijn.

Wat leveren mijn coachend trainingen op?

Mijn trainingen leveren op lange en korte termijn een mooi resultaat op. Na afloop…

 • …zijn deelnemers gemotiveerd om (weer) mee te doen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.
 • …hebben deelnemers zelfkennis en kunnen ze beter omgaan met tegenslagen.
 • …hebben zij zinvolle levensdoelen voor de korte en lange termijn.
 • …hebben deelnemers meer vertrouwen in zichzelf, in de ondersteuning en in anderen.

Meer informatie? Neem contact op!

Bent u benieuwd wat ik voor u kan doen? Of wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem gerust contact met mij op. Wees welkom om voorbeelden van mijn aanbod hieronder te zien. In overleg ontwerp ik graag een voor u passend programma. 

Ik vertel u graag, geheel vrijblijvend, meer.