Inspiratiesessies
Hoe kun je mensen inspireren en activeren om in de maatschappij en op de arbeidsmarkt (weer) mee te doen?

Een rolmodel biedt meer dan inspiratie. Door het besef, ‘ja, als iemand zoals ik het kan, dan kan ik het ook’ is zijn of haar bestaan, naast een bevestiging van mogelijkheden, ook toestemming om ervoor te gaan.

 • Concrete voorbeelden uit de praktijk
 • Mijn eigen integratieverhalen
 • Empowerment van binnenuit
 • Zelfsturend vermogen

Uw organisatie…

Werkt voor en/of met o.a. migranten, nieuwe Nederlanders, langdurig werklozen, vrouwen, jongvolwassenen en mensen in de bijstand.

Uw uitdaging…

Uw deelnemers doen aan de maatschappij niet of te weinig mee. Sommigen komen uit het buitenland een weten nog niet dat er ook voor hen kansen en mogelijkheden in Nederland zijn. Anderen zijn hoogopgeleid en/of getalenteerd maar zijn niet aan het werk. Velen zitten in het isolement en anderen kunnen niet in het eigen inkomen voorzien.

Hoe kunt u hen inspireren en activeren om in de maatschappij en op de arbeidsmarkt (weer) mee te doen?

Met deze sessie…

Inspireer, motiveer en activeer ik o.a. migranten, nieuwe Nederlanders, langdurig werklozen, vrouwen, jongvolwassenen en mensen in de bijstand. Dat doe ik door mijn ervaringen te delen als migrant in Nederland, vrouw, professional en ondernemer

Na afloop van de sessie…

 1. Zijn deelnemers geïnspireerd en gemotiveerd.
 2. Zien de deelnemers in dat ook zij de kans hebben om hun ambitie waar te maken. 
 3. Zijn bewust van de mogelijkheden voor meedoen, bijvoorbeeld in de vorm van een studie, participatie-activiteiten, (vrijwilligers)werk of een eigen onderneming.
 4. Gaan participanten weer dromen.
 5. Hebben participanten frisse zin om stappen te zetten en écht aan de slag te gaan.
 6. Hebben de participanten de ruimte gekregen om eigen vragen te stellen.

Opbouw van de sessie

 • Participatief methodieken zorgen voor uitwisseling en leren van elkaar
 • Een semi-informeel setting zorgt ervoor dat participanten zich vrij voelen om met elkaar uit te wisselen
 • Het inzet van verschillende tools tijdens de sessie zorgt ervoor dat er rekening gehouden wordt met verschillende leerstijlen en andere diversiteit onder participanten. Zo is er bijvoorbeeld een mix van story telling, filmpjes, klassikaal leren en groepswerk.
 • Concrete voorbeelden uit mijn eigen integratieverhaal dienen als verrijking en onderbouwing.

Praktische info

Deze sessie biedt een mooie voorloper op een ‘inspiratiesessie: zo heb ik het gedaan’  en/of ‘Coachende trainingen: Naar een zelfsturend vermogen & persoonlijk leiderschap’

 • In achtneming van ons Corona beleid.
 • Sessies zijn zowel online als fysiek mogelijk.
 • Aantal deelnemers in overleg.
 • De duur van de sessie stem ik graag met u af (minimaal 1 dagdeel van 3 uur ).
 • Eventueel kan ik als aanvulling andere ervaringsdeskundigen erbij vragen.